Oferujemy Państwu budowę, rozbudowę oraz konfigurację sieci komputerowych – przewodowych oraz bezprzewodowych (WLAN (ang. Wireless LAN).
Pomagamy zarówno w przypadku sieci firmowychale także i tych małych domowych.

Jeśli chcą Państwo udostępnić swoje połączenie internetowe na całe mieszkanie dla kilku komputerów, zbudować sieć w nowej siedzibie firmy lub zdiagnozować i usunąć problemy z siecią, proszę zgłosić się z tym do nas.

Sieci bezprzewodowe

W przypadku sieci domowych polecamy sieci bezprzewodowe. Zamiast kabli jako nośnika danych wykorzystuje się fale radiowe (najczęściej o częstotliwości 2.4 GHz, rzadziej 5 GHz). Fale radiowe docierają wszędzie. Tak więc możemy mieć dostęp do Internetu nawet w wannie 🙂

Instalacja taka jest zgodna z jednym z standardów IEEE 802.11:

 • 11b – 11 Mb/s (2.4 GHz, przestarzały)
 • 11a – 54 Mb/s (5 GHz)
 • 11g – 54 Mb/s (2.4 GHz)
 • 11n – 108 Mb/s, do 600 Mb/s (2.4 GHz i 5 GHz, przyszłościowy)

Do budowy sieci bezprzewodowej wykorzystywane są elementy:

 • Karty sieciowe– mogą być wbudowane w komputer (zwłaszcza w laptopach) lub montowane w złączu PCI, USB, PCMCIA,
 • Punkty dostępowe(WAP ang. Wireless Access Point) – określane zazwyczaj jako routery bezprzewodowe WiFi,
 • Anteny– dookólne lub kierunkowe – wpływają na zasięg sieci,
 • Repeatery(opcjonalnie) – zwiększają zasięg sieci.

Zalety sieci WLAN:

 • możliwość stosowania w miejscach, gdzie nie ma możliwości wybudowania infrastruktury kablowej,
 • nie trzeba kłaść okablowania pomiędzy komputerami i punktem dostępowym
 • możliwość obsługi użytkowników ruchomych,
 • bezproblemowa rozbudowa sieci o kolejne komputery.

Wady sieci WLAN:

 • podatność na zakłócenia i tłumienie przez przeszkody terenowe (patrz: przeszkody dla sieci WIFI)
 • niższa przepustowość niż w przypadku sieci przewodowych

 

Sieci przewodowe

Podstawowym nośnikiem jest kabel typu skrętka nieekranowana UTP lub czasem ekranowaną STP. Różnią się one maksymalnymi możliwym odległościami między urządzeniami. Jest to 100 m w przypadku UTP i 250 dla STP.
Kabel ekranowany posiada folie ekranującą, a pokrycie ochronne jest lepszej jakości, więc w efekcie zapewnia mniejsze straty transmisji i większą odporność na zakłócenia. Mimo to powszechnie stosuje się skrętkę UTP (m. in. ze względu na niższe koszty).
Skrętka jest najtańszym i najczęściej stosowanym rodzajem kabla w lokalnych sieciach komputerowych.
Obecnie stosuje się skrętkę kategorii 5 lub wyższej co pozwala na osiąganie transmisji danych na poziomie 100 Mb/s lub więcej.

Sieci takie budowane są w standardzie Ethernet (IEEE 802.3).

 • Ethernet – 10 Mbit/s (przestarzały)
 • Fast Ethernet – 100 Mbit/s
 • Gigabit Ethernet – 1 Gbit/s
 • 10 Gigabit Ethernet – 10 Gbit/s (przyszłościowy)

Do budowy sieci przewodowej wykorzystywane są elementy:

 • Urządzenia bierne– nie generują ani nie przetwarzają bezpośrednio sygnału – elementy okablowania, np. kable, złączki, patchpanele
 • Karty sieciowe– obecnie są z reguły wbudowane w komputer
 • Przełączniki(ang. switch) – działa jako serce sieci, łączy wszystkie urządzenia i wzmacnia sygnał
 • Routery(opcjonalnie) – służą do łączenia segmentów sieci oraz z sieciami zewnętrznymi (np. Internetem), może podnosić bezpieczeństwo sieci.
 • Modemy(opcjonalnie) – zamieniające dane cyfrowe na analogowe sygnały elektryczne i na odwrót (np. modemy telefoniczne, DSL)

Zalety skrętki:

 • cena (karta sieciowa obecna praktycznie w każdym komputerze) i łatwość instalacji
 • dostępność rozwiązań i urządzeń
 • stosunkowo duża prędkość transferu danych
 • łatwe diagnozowanie uszkodzeń
 • odporność na poważne awarie (przerwanie kabla unieruchamia najczęściej tylko jeden komputer)

Wady skrętki:

 • ograniczona długość kabla (mała odporność na zakłócenia)
 • dość duże straty energii w czasie transmisji (i tym samym możliwość zakłócania pracy innych urządzeń)
 • wrażliwość na zakłócenia zewnętrzne (skrętka nieekranowana nie powinna być stosowana w środowiskach przemysłowych, np. w halach produkcyjnych)